De wereld om ons heen staat niet stil. Ook de ontwikkelingen in ICT volgen elkaar in snel tempo op.
Niet elke nieuwe ontwikkeling is voor iedereen even interessant maar het is wel belangrijk om te weten of uw ICT-voorzieningen nog aansluiten op uw (veranderende) behoeften.

Met de groei scan ontdekt u snel of de ICT-voorzieningen in uw organisatie meegroeien met uw organisatie.
Middels het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen weet u of uw ICT-omgeving flexibel genoeg is om veranderingen in de organisatie snel en tijdig op te vangen.

De antwoorden op de vragen worden door ons opgeslagen en verwerkt voor analysedoeleinden. U kunt de vragen anoniem beantwoorden. Liever weten wij wie u bent, dat is wel zo persoonlijk. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en wij nemen geen contact op (tenzij u anders aangeeft).

1. In de komende twee jaar zal het aantal werkzame personen in mijn organisatie naar verwachting

groeien
(ongeveer) gelijk blijven
krimpen


Volgende