Aumatics heeft het traject voor ISO 27001-certificering met succes doorlopen. De IT-dienstverlener is hierdoor gecertificeerd voor zorgvuldige omgang van gegevens.  Het internationaal erkende ISO27001 geeft aan dat de gegevens die in beheer zijn of worden...