Transformeren

Wat is Digitale transformatie?

Informatie vormt de belangrijkste brandstof van de huidige en toekomstige economie. Onder de noemer Digitale transformatie zijn vrijwel alle organisaties zich aan het (her)orienteren.

De huidige communicatie naar de markt onder de noemer digitale transformatie wordt in veel gevallen direct geassocieerd met de begrippen innovatief en disruptief. Hiermee wordt naar onze mening in veel gevallen een barriere opgeworpen om de benodigde groeistappen te ondernemen omdat het onbereikbaar ver weg lijkt te liggen. Daarnaast blokkeert de zorg van vandaag het doelgericht kunnen bewegen naar de toekomst van morgen en overmorgen.

 

Wat bedoelen we met Digitale transformatie?

Digitale transformatie gaat over de vergaande digitalisering van uw relatie met klanten, de wijze waarop u uw medewerkers faciliteert, het optimaliseren van het digitale hart van uw organisatie en het inzetten van de meerwaarde van informatie in uw huidige en toekomstige diensten of producten.

Aansluiting op en overleven in een snel veranderende wereld is de onderliggende motivatie voor deze beweging.

 

Vandaag, morgen en overmorgen

Met uitzondering van opstartende bedrijven begint niemand met een blanco lei aan het ICT fundament onder digitale transformatie. Maar er lijkt een kloof te zijn tussen uw alledaagse praktijk en het ideaalbeeld van morgen die u graag zo snel mogelijk zou willen overbruggen.

Veel organisaties worden door de dagelijkse praktijk geremd in verdere groei.  Het vinden of mobiliseren en vrijspelen van mensen of nieuw talent die de verandering in gang zetten en houden is een grote uitdaging.  Ingebedde processen laten zich niet zomaar aanpassen.  Reeds gedane investeringen in ICT zijn in veel gevallen niet wendbaar genoeg om in te spelen op gewenste veranderingen.
Met de vereiste focus op de dagelijkse bedrijfsvoering lijken morgen en overmorgen onvoldoende aandacht te kunnen krijgen. En dat terwijl klant- en marktontwikkelingen alleen maar lijken te versnellen en innovatie en wendbaarheid vereisen.

Onder druk van toenemende cybercriminaliteit en aangescherpte wetgeving neemt het belang van afdoende veiligheidsmaatregelen met de dag toe. Uw dienstverlening en productie komen immers direct in gevaar door de groter wordende afhankelijkheid van ICT.

 

De relatie met Cloud

Het cloudmodel biedt de flexibiliteit die nodig is voor deze continue verandering. Bij traditionele ICT dienstverleners en softwareleveranciers loopt het geboden product nooit in de pas met de klanten. Wegens de te grote impact bij verandering stel de klant nieuwe versies zo lang mogelijk uit en de geleverde dienst van de ICT-dienstverlener raakt verouderd in de ogen van de klant.

Kenmerkend voor cloud dienstverlening is dat nadat de overstap is gemaakt naar deze leveringsvorm veranderingen van beide kanten geleidelijk kunnen worden doorgevoerd. Een goed voorbeeld daarvan is Office. Waar voorheen na het pakket Office2007 de stap naar de volgende versie zo lang mogelijk werd uitgesteld omdat de update zeer ingrijpend was, ontwikkelt Office365 zich binnen uw abonnement continue door. Dus na een laatste migratie van uw Office pakket naar de cloud dienst Office365 zal doorontwikkeling zowel voor u als voor Microsoft eenvoudiger worden.

 

Samen groeien

Digitale transformatie is een groeiproces voor u en uw organisatie en bestaat niet uit techniek alleen. De som van mensen, processen en techniek vormt uw vertrekpunt bij de uitvoering van uw missie. Digitale transformatie is een continue (verbeter)proces waarbij uw klant en uw medewerkers centraal staan.

Middels awareness training, motivatie op innovatie en methoden als Lean en bijvoorbeeld Agile / Scrum aan de proceskant worden uw mensen procesmatig gefaciliteerd. Het ter beschikking stellen en laten gebruiken van de juiste IT-hulpmiddelen is daarbij vanzelfsprekend. Aumatics concentreert zich vanuit haar kernexpertises met name op ICT-oplossingen om uw medewerkers maximaal te faciliteren en uw informatievoorziening optimaal in te richten. Daarbij kiezen we uw huidige situatie en set aan middelen als vertrekpunt en brengen we een reeel groeipad aan naar de gewenste situatie, rekening houdend met uw alledaagse praktijk, investeringskracht en uw uitdagingen en bedreigingen.

Ongeacht of een organisatie wel of niet actief met bovenstaande transformatie bezig is spelen kosten, voldoen aan wetgeving en beveiliging altijd een cruciale rol. Daarnaast zien wij dat veel in gebruik zijnde ICT oplossingen nauwelijks maximaal benut worden en daarom stellen wij ook adoptie centraal. Wij faciliteren en ontzorgen uw digitale groei op al deze aspecten.