Ga terug

Bent u klaar voor GDPR?

Bent u al klaar voor de nieuwe GDPR (AVG) wetgeving in 2018? Het kan u bijna niet ontgaan zijn, in mei 2018 wordt de nieuwe verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) van kracht. Deze verordening geldt voor alle bedrijven die werkzaam zijn binnen de EU.   De General Data Protection Regulation (GDPR) wordt een Europa-brede wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) per 2018 zal vervangen. Het doel van GDPR is om de privacy en integriteit van persoonsgegevens van consumenten beter te beveiligen. Is er sprake van een data-lek, dan moet een organisatie in staat zijn om dit binnen 72 uur aan de autoriteiten en mogelijk getroffen klanten te melden. Het risico van niet-naleving van de regels is een boete tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.   In de nieuwe verordening is de definitie van persoonsgegevens veranderd naar ‘alle gegevens die de identificatie van een persoon indirect of direct mogelijk maken’. Deze definitie is erg breed, omdat het alle informatie betreft over ‘een identificeerbaar natuurlijk persoon’. Denk hierbij aan een naam, locatiegegevens, economische, sociale of culturele identiteit. De meest gebruikte definitie van deze persoonsgegevens is ‘persoonlijk data’.   Alle data die verwerkt wordt moet vooraf met de betrokkenen op een heldere en transparante wijze worden gecommuniceerd. Dit betekent dat er heel duidelijk vooraf aangegeven moet worden hoe en waarom deze data verwerkt zal worden, met welk doel en wat de vervolgactie is.   De wetgeving geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. De wet is ontwikkeld omdat de EU een éénduidige en veilige Europese digitale omgeving wil creëren. Zodra een bedrijf persoonsgegevens verwerkt moeten deze personen toegang hebben tot de eigen data. Fouten in eigen data moeten eenvoudig aangepast kunnen worden. Tevens moet data verwijderd en geëxporteerd kunnen worden.   Meer weten? Klik hier >>>