Ga terug

Is blockchain technologie ook uw toekomst?

Blockchain technologie klinkt nu nog als een hype maar gaat het onze toekomst echt veranderen? Wat is de blockchain ook alweer? Blockchain is een gedeeld gedistribueerd grootboek waarin iedere uitgevoerde transactie digitaal is ondertekend, om de authenticiteit en integriteit te waarborgen. Blockchain technologie maakt veilige, rechtstreekse online transacties mogelijk tussen mensen of partijen die elkaar niet kennen of elkaar niet vertrouwen, zonder dat er een centrale partij of tussenpersoon bij nodig is. Blockchain zorgt voor het transporteren van data op een transparante, verifieerbare, veilige manier en is ongevoelig voor storingen omdat het systeem niet afhankelijk is van centrale servers.

“Blockchain is een revolutie in vertrouwen”
Wat de blockchain technologie krachtig maakt is dat het niet mogelijk is om informatie te verwijderen, te vervangen of aan te passen als die op een blockchain is vastgelegd. Op een blockchain worden alle acties en wijzigingen onder elkaar genoteerd. Deze wijzigingen worden continu verzameld, gecontroleerd en gebundeld. Die bundeling staat voor de vorming van een blok, vandaar de term blockchain. Dit blok wordt vervolgens toegevoegd aan de database. Echter niemand is eigenaar van de database en tegelijkertijd is iedereen eigenaar. Dus als er één database omvalt, kunnen de anderen het meteen overnemen.

“Een blockchain is onveranderbaar”

Tot zover in het kort over de technologie maar wat gaat het daadwerkelijk in de toekomst betekenen? Hoe gaat het uw business beïnvloeden? Let wel, technologie is niet langer een industrie, maar eerder de onderliggende drijvende kracht achter verandering en innovatie voor elke organisatie, dus ook die van u.

“Cut out the middle man”

Het meest interessante van de blochchain technologie zijn de ‘smart contracts’. Slimme contracten als alternatief voor het regelen van dingen die nu met tussenpersonen of experts worden vastgelegd. Het bijzondere van de smart contracts is dat de regels en voorwaarden die een dergelijk contract wettigen, zijn geprogrammeerd in het contract zelf. De coderingen van smart contracts zorgen ervoor dat deze slimme contracten zichzelf kunnen handhaven.

Vele zaken zullen in de nabij toekomst dan ook snel veranderen. Denk aan hypotheken, verzekeringen, huurovereenkomsten, erfenissen en andere financiële zaken. Maar ook het vastleggen van auteursrechten (DJ Hardwell als eerste Nederlandse DJ), logistieke processen, stemmen, het medisch dossier, paspoort- en visumaanvragen en een nieuwe manier van zakendoen behoort tot de mogelijkheden. De mogelijkheden ten aanzien van de smart contracts zullen enorm zijn.

De winnaars met betrekking tot blockchain technologie, als deze overal gebruiksvriendelijk wordt ingevoerd, zijn in ieder geval de consumenten. Hun leven zal voorgoed veranderen. Ze worden weer ‘baas’ over hun eigen data.

Om af te sluiten met de vraag: “Is blockchain technologie ook uw toekomst?”, ja! Elke organisatie zal in welke vorm dan ook ermee te maken krijgen. Nogmaals, blockchain gaat onze hele maatschappij veranderen. Dus wacht niet af en verdiep u in de materie!