Ga terug

Digitale transformatie

Digitale transformatie voor software ontwikkelbedrijven

Nederland telt honderden bedrijven die al jaren succesvol zijn in het vervaardigen van softwareoplossingen voor hun eindklanten. Wij zien 3 trends die aan de basis staan van DevOps, ofwel het samenkomen van Development en Operations.  

 

Van ‘Client-Server’ naar S.a.a.S.

Steeds meer eindklanten willen niet langer beschikken over eigen datacenter. Dat impliceert voor de software ontwikkelbedrijven dat zij hun product niet langer als client-server oplossing kunnen aanbieden maar als dienst in de markt moeten zetten. Los van het feit dat de software zelf daarvoor geschikt moet zijn verandert ook de set aan verantwoordelijkheden. In deze leveringsvorm heeft het softwarebedrijf immers ook de verantwoordelijk over continue beschikbaarheid en performance van de dienst, over uitwijkscenario’s bij infrastructurele calamiteiten en over de wet- en regelgeving en veiligheid van de onderliggende data. Ofwel heel andere zaken dan de kernactiviteiten van de software ontwikkelaar.  

  Cloud-Separation-of-Responsibilities  

  De eindklant raakt meer en meer gewend aan het businessmodel dat hij betaalt naar maandelijks werkelijk gebruik, bijvoorbeeld op aantal transacties of aantal gebruikers. Dat betekent dat de klassieke wijze van aanbieden in een eenmalige transactie steeds minder voorkomt en dat dus ook de bijbehorende omzet op een andere wijze binnenkomt dan voorheen en dat stelt eisen aan de kostenstructuur van zowel de ontwikkel- als de productieomgeving(en). Gelukkig biedt deze leveringsvorm als dienst ook enorm veel mogelijkheden tot groei in zowel aantal als omvang van klanten. Het schaalbaar maken van de achterliggende infrastructuur mag daarbij geen remmende factor zijn.  

 

Continuous delivery

De geboden functionaliteit van de software moet tegenwoordig sneller aangepast kunnen worden dan in het verleden. Steeds verder gaande integratie met andere software en data van derden plus een klantvraag die sterk aan verandering onderhevig is staan een 2 of 3 jaarlijkse release/update niet meer toe. De input van klantwensen of klachten vormt in veel gevallen de bron van nieuwe producteigenschappen en wordt steeds vaker direct geïntegreerd in het ontwikkelproces. Ook toenemende concurrentie van andere softwareontwikkelaars dwingen tot verandering in zowel het maakproces als het distributieproces van de oplossing. Met methodieken als ‘Scrum’ en ‘Agile’ worden ontwikkelteams procesmatig in staat gesteld om deze reactiesnelheid te verhogen. Moderne ontwikkelgereedschappen en samenwerkingsoplossingen zorgen ervoor dat sneller en effectiever in teams kan worden samengewerkt, ongeacht waar de ontwikkelaars en testers zich bevinden. Korte cycles of sprints met duidelijk afgebakende kleine productaanpassingen vragen daarbij om meer flexibiliteit in ontwikkel- en testomgevingen en foutloze uitlevering aan klanten. Om de kans op fouten te verkleinen moeten zoveel mogelijk taken worden geautomatiseerd. Immers alleen bij foutloze uitlevering zal de klant voldoende vertrouwen hebben om altijd over de nieuwste versie van de software te willen beschikken.  

  Continuous delivery  

 

Cybercriminaliteit

Moderne cybercriminaliteit is sterk in opkomst. Afhankelijk van het type hacker zijn ze uit op verstoring van bedrijfsvoering, financiële gegevens van personen en bedrijven en intellectueel eigendom van bedrijven. Software ontwikkelbedrijven kunnen zonder het zelf te weten misbruikt worden als vehikel om binnen te komen bij honderden bedrijven met duizenden eindgebruikers. Meest recente voorbeeld is het ransomware virus dat meegelift is op een boekhoudpakket. Los van de schade voor de eindklant is de reputatie van de softwareleverancier onherstelbaar beschadigd. Veel te treffen maatregelen tegen ransomware liggen bij de eindklant. De maatregelen die de softwareontwikkelaar hiertegen moet treffen liggen in eerste instantie binnen de eigen infrastructuur en tooling voor het maken, testen en verspreiden van software.  

 

Onze antwoorden op de trends voor softwareontwikkelaars

De DevOps™ dienstverlening van Aumatics ondersteunt software ontwikkelbedrijven in het ontwikkelproces. Zo kunt u als softwareontwikkelaar uw focus volledig richten op uw kerntaak en hoeft u zich geen zorgen te maken over de onderliggende IT-infrastructuur. Hiermee dragen wij bij aan snelheid en kwaliteit van uw softwareontwikkeling. Het gaat bij DevOps om het creëren van samenwerking en het optimaliseren van het communicatieproces tussen ontwikkelaars en IT-infrastructuur specialisten waarbij daarnaast de focus ligt op het automatiseren van software uitrol en onderliggende infrastructurele veranderingen. Dit alles om ervoor te zorgen dat het ontwikkelen, testen en uitrollen van software sneller, meer frequent en meer robuust kan gebeurd. In de afgelopen jaren heeft Aumatics veel ervaring opgedaan en expertise opgebouwd op het gebied van DevOps ondersteuning. Aumatics biedt reeds jaren DevOps ondersteuning aan meerdere softwareontwikkelaars.  

 

Release management

Met het Release Management Server™ concept automatiseren wij het gehele Release Management gedurende alle stadia, Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie (OTAP) van het ontwikkelproces. Hierdoor kunnen softwareontwikkelaars snel, betrouwbaar en op uniforme wijze nieuwe versies bouwen, testen, laten goedkeuren en in productie nemen waarbij Aumatics oog heeft voor de onderliggende infrastructuur, gebruikte technologie en beheersing van de omgeving. Ook kan Aumatics de werking van de applicatie bij uitwijk (disaster recovery™) testen. Aumatics heeft in huis een eigen Release Management Server ontwikkeld waarmee automatisch bij elke volgende fase in het bouwproces een release naar de bijbehorende serveromgeving wordt overgezet.  

  devops-schema  

 

Ondersteuning bij applicatieontwikkeling

Naast Release Management biedt Aumatics DevOps ondersteuning bij applicatieontwikkeling. Hierbij worden onze DevOps™ specialisten betrokken bij ontwerp en bouw van software. Op basis van hun kennis adviseren en helpen zij bij de bouw van applicaties met een heldere focus op latere uitrol, bewaken en beheren van de applicatie. Aumatics ondersteunt op deze manier reeds een aantal softwaremakers waarbij steeds meer gewerkt wordt met een gedeelde Visual Studio repository. Meer weten over ons expertise voor software ontwikkelbedrijven? Contact Ed van Puffelen (CEO) e.vanpuffelen@aumatics.nl.