Samen ontwikkelen

De ‘DevOps’ dienstverlening van Aumatics ondersteunt software ontwikkelbedrijven in het ontwikkelproces. Zo kunt u als softwareontwikkelaar uw focus volledig richten op uw kerntaak en hoeft u zich geen zorgen te maken over de onderliggende IT-infrastructuur. Hiermee dragen wij bij aan snelheid en kwaliteit van uw softwareontwikkeling.

Het gaat bij DevOps om het creëren van samenwerking en het optimaliseren van het communicatieproces tussen ontwikkelaars en IT-infrastructuur specialisten waarbij daarnaast de focus ligt op het automatiseren van software uitrol en onderliggende infrastructurele veranderingen. Dit alles om ervoor te zorgen dat het ontwikkelen, testen en uitrollen van software sneller, meer frequent en meer robuust kan gebeurd.

Naast bovengenoemde aspecten betreft DevOps tevens het creëren van een cultuur waarbij softwareontwikkelaars en IT-infrastructuur specialisten optimaal samenwerken met het gezamenlijke doel voor oog. In de afgelopen jaren heeft Aumatics veel ervaring opgedaan en expertise opgebouwd op het gebied van DevOps ondersteuning. Aumatics biedt reeds jaren DevOps ondersteuning aan meerdere softwareontwikkelaars.

Release Management

Met het ‘Release Management Server’ concept automatiseren wij het gehele Release Management gedurende alle stadia, Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie (OTAP) van het ontwikkelproces. Hierdoor kunnen softwareontwikkelaars snel, betrouwbaar en op uniforme wijze nieuwe versies bouwen, testen, laten goedkeuren en in productie nemen waarbij Aumatics oog heeft voor de onderliggende infrastructuur, gebruikte technologie en beheersing van de omgeving. Ook kan Aumatics de werking van de applicatie bij uitwijk (‘disaster recovery’) testen.

Aumatics heeft in huis een eigen Release Management Server ontwikkeld waarmee automatisch bij elke volgende fase in het bouwproces een release naar de bijbehorende serveromgeving wordt overgezet.

 

Schema Aumatics DevOps Release Management

Ondersteuning bij applicatieontwikkeling

Naast Release Management biedt Aumatics DevOps ondersteuning bij applicatieontwikkeling. Hierbij worden onze ‘DevOps’ specialisten betrokken bij ontwerp en bouw van software. Op basis van hun kennis adviseren en helpen zij bij de bouw van applicaties met een heldere focus op latere uitrol, bewaken en beheren van de applicatie. Aumatics ondersteunt op deze manier reeds een aantal softwaremakers waarbij steeds meer gewerkt wordt met een gedeelde Visual Studio repository.

 

Neem contact op