Ga terug

Bedien uw klanten zonder onderbreking

Het monitoren van bedrijfsapplicaties: bedien uw klanten zonder onderbreking.

Continuïteit van de dienstverlening is belangrijk om het vertrouwen van de consument te winnen en de concurrenten een stap voor te blijven. Enerzijds zijn er steeds meer middelen voorhanden die hoge beschikbaarheid van bedrijfsapplicaties mogelijk maken, tegelijk zien we een toename van het aantal verstoringen op geleverde diensten. Hoe valt dit nu te verklaren?

 

Innovatieparadox.

Er is hier sprake van een ‘innovatieparadox’: Losse componenten worden betrouwbaarder maar de end-to-end keten benodigd voor de dienstverlening wordt steeds groter en vaak ook complexer. De betrouwbaarheid van de keten is daarmee zo sterk als zijn zwakste schakel.


Stel, je hebt bijvoorbeeld een uptime garantie van 99,9% voor jouw servers. Als nu een bedrijfsapplicatie gebruik maakt van 8 verschillende servers (webservers, databaseservers, applicatieservers enz.), dan daalt de werkelijke betrouwbaarheid van de keten naar 99,2%. In plaats van maximaal 43 minuten downtime per maand is dat ineens bijna 6 uur geworden!

 

Plan je beheer!

Bij het beheren van belangrijke applicaties volstaat het dus niet om slechts naar de individuele componenten te kijken, maar kijken we naar de volledige keten en bijvoorbeeld het verwachte serviceniveau horende bij de applicatie. Dit vraagt dus kennis van zowel het doel als functionele context van die applicatie.
De keten vertalen we naar een beheerplan waarin de componenten de applicatie het beste ondersteunen. Dit levert een optimale gebruikerservaring.

 

Monitoring: Kijk naar het grote plaatje.

Om de juiste werking en serviceniveau van de bedrijfsapplicaties vast te stellen en dreigende verstoringen tijdig te herkennen en te voorkomen, is het zaak de juiste gegevens te verzamelen. Met meetwaarden uit de gehele keten, waarbij we zowel naar technische als functionele aspecten kijken, ontstaat een volledig beeld over de gehele keten.

Door de meetwaarden slim te combineren en hier trends en patronen uit te halen, kunnen dreigende knelpunten op tijd worden weggenomen. De beschikbaarheid van uw bedrijfsapplicaties zal hierdoor zeker toenemen!

Wilt u meer weten over hoe ketenmonitoring ook uw dienstverlening kan optimaliseren? Neem contact op met Lex Hoogendoorn (+31854891240). Hij zal u graag verder helpen.