In een snel veranderende maatschappij geldt voor veel bedrijven het aloude motto “Stilstaan is achteruitgaan”. Dit besef leidt dan ook bij veel bedrijven tot een onstilbare honger naar verandering. Bureaucratische kastelen worden afgebroken en vervangen door Tribes en Squads, wat als metafoor gezien kan worden voor de noodzaak om als bedrijf dicht bij de kernactiviteiten te blijven.

Feitelijk grijpen organisaties hierbij terug op oudere waarden, samenwerking als in de vroegere “Gildes” en een prominente rol voor uitvoerende specialisten. Een stapje terug blijkt hier dus vooruitgang te betekenen. Essentieel in nieuwe organisatievormen met kleine, autonome en zelfsturende teams is de aanwezigheid van voldoende vaardigheden en de juiste tools om taken uit te voeren.
Door het beschikbaar stellen van Moderne Werkplekken en applicaties zoals Microsoft Teams, Planner of Slack zijn de ingrediënten voor succesvol samenwerken aanwezig. Toch blijkt het in praktijk juist daar mis te gaan: Zonder een goede adoptiestrategie en een gedegen governance plan mislukken deze implementaties maar al te vaak.

Voor een succesvolle adoptie van bijvoorbeeld Microsoft Teams moet rekening gehouden worden met onder andere de inzet van key gebruikers, communicatie, demo’s en training. Op basis van gebruiksscenario’s en voorgaande factoren wordt een planning opgesteld waarmee het product niet alleen beschikbaar komt voor de gebruikers, maar ook direct door gebruikers toegepast wordt in hun dagelijkse praktijk.

Bij de invulling van het governance plan maken we vooraf onder meer afspraken over naamconventies, apps welke meegenomen worden bij de implementatie, toe te kennen gebruiksrechten en het juiste security en privacy beleid. Met een juiste balans tussen gebruikersvrijheid, bruikbaarheid en beheersbaarheid kan een optimale omgeving gecreëerd worden.

Wilt u weten hoe wij een verandering binnen uw bedrijf doorvoeren? Neem vrijblijvend contact op met Aumatics! We zijn te bereiken via telefoon: 085 – 489 1240 of via mail: info@aumatics.nl